If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

दिलेल्या क्षेत्रफळासह आयत तयार करूया

समस्या

वीणाने 24 चौरस एकक क्षेत्रफळ असणारा एक आयत काढला.
दिलेल्या आयताचा एक शिरोबिंदू फिरवून तुम्ही वेगळा आयत समान क्षेत्रफळअसणारा काढू शकता.
कोणत्याही बाजूची लांबी 6 एकक नको.
अडकले?
अडकले?