If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

एकक चौरसा पासून क्षेत्रफळ सूत्राकडे जावूया

समस्या

हे 1 चौरस एकक आहे.
कोणत्या राशीच्या सहाय्याने आपण आयताचे क्षेत्रफळ काढू शकतो?
2 उत्तरे निवडा: