If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

धारकतेवरील शाब्दिक उदाहरणे

समस्या

लीनाने लिंबूपाणी बनवण्यासाठी 2 लिंबू पिळून काढले. तिने पहिल्या लिंबातून 42 मिलीलीटर रस आणि दुसऱ्या लिंबातून 36 मिलीलीटर रस पिळून काढला.
लीनाने त्या 2 लिंबातून किती एकूण किती रस पिळून काढला?
  • तुमचे उत्तर असावे
  • पूर्णांक, जसे 6
  • एक * अचूक * दशांश, जसे 0.75
  • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3/5
  • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7/4
  • एक मिश्र संख्या, जसे की 1 3/4
मिलीलीटर
अडकले?
अडकले?