तुम्ही जर हा संदेश पाहत असाल तर त्याचे कारण हे की आम्हाला बहिस्थ संसाधने लोडींग करण्यात व्यतयय येत आहे.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

मुख्य साहित्य

अंदाज करूया: धारकता (मिलीलिटर आणि लिटर)

समस्या

तलावाची धारकता मोजण्याचे सर्वात योग्य एकक ओळखा.
एक उत्तर निवडा :