If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

९ ने गुणूया

समस्या

गुणाकार करा.
मदत : 9×1 हे उदाहरण सोडविण्यासाठी खालील संख्यारेषेचा वापर करा.
9×1=
  • तुमचे उत्तर असावे
  • पूर्णांक, जसे 6
  • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3/5
  • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7/4
  • एक मिश्र संख्या, जसे की 1 3/4
  • एक * अचूक * दशांश, जसे 0.75
  • 12  मजकूर pi किंवा 2/3like मजकूर pi सारखे pi चे अनेक
0 ते 9 पर्यंत प्रती अंक टिक मार्क असलेली एक संख्यारेषा आहे. 0 पासून एक बाण सुरू होतो आणि संख्यारेषेवर उजवीकडे 1, 2, 3, 4, 5 ,6,7,8, व 9 ला दर्शवतो .
अडकले?
अडकले?