If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

बेरीज व वजाबाकी: शाब्दिक उदाहरणे २

समस्या

एका फांदीवर काही खारी बसल्या होत्या. तिथे आणखी 6 खारी आल्या. आता, त्या फांदीवर 11 खारी आहेत.
सुरवातीला त्या फांदीवर किती खारी होत्या?
  • तुमचे उत्तर असावे
  • पूर्णांक, जसे 6
  • एक * अचूक * दशांश, जसे 0.75
  • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3/5
  • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7/4
  • एक मिश्र संख्या, जसे की 1 3/4
खारी