If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

बेरीज आणि वजाबाकी संबंधित करणे

साल 2+3=5, 5-2=3, आणि 5-3=2 मधील संबंध दाखवते.

व्हिडिओ उतारा