तुम्ही जर हा संदेश पाहत असाल तर त्याचे कारण हे की आम्हाला बहिस्थ संसाधने लोडींग करण्यात व्यतयय येत आहे.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

मुख्य साहित्य

लांबी: क्रम लावणे

समस्या

सर्वात मोठी ते सर्वात लहान या क्रमाने रेषा ठेवा.
सर्वात मोठी रेषा सर्वात वर ठेवा.
1