If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

लांबी: अप्रमाणित एकक

समस्या

माझे गणिताचे पुस्तक विज्ञानाच्या पुस्तकापेक्षा मोठे आहे.
माझे विज्ञानाचे पुस्तक व्याकरणाच्या पुस्तकापेक्षा मोठे आहे.
ही पुस्तके सर्वात मोठे ते सर्वात लहान या क्रमाने ठेवा.
सर्वात मोठे पुस्तक सर्वात डावीकडे ठेवा.
1
अडकले?
अडकले?