तुम्ही जर हा संदेश पाहत असाल तर त्याचे कारण हे की आम्हाला बहिस्थ संसाधने लोडींग करण्यात व्यतयय येत आहे.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

मुख्य साहित्य

काटकोन त्रिकोणातील एका लघुकोनासाठी त्रिकोणमितीय गुणोत्तराची किंमत दिली असता त्रिकोणमितीय गुणोत्तराचा समावेश असणाऱ्या राशीची किंमत काढणे

समस्या

दिलेल्या काटकोन त्रिकोणात, बाजू 10 एकक आणि 24 एकक लांबीच्या आहेत.
कॅल्क्युलेटरचा वापर न करता दिलेल्या राशीची किंमत काढा.
12sin2(θ)=
  • तुमचे उत्तर असावे
  • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3/5
  • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7/4