तुम्ही जर हा संदेश पाहत असाल तर त्याचे कारण हे की आम्हाला बहिस्थ संसाधने लोडींग करण्यात व्यतयय येत आहे.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

मुख्य साहित्य

शंखूछेदाचे पृष्ठफळ

आपल्याला आवश्यक असू शकते:कॅल्क्युलेटर

समस्या

एक टेबल लॅम्प शंखूछेद आकाराचा आहे. त्याच्या वरच्या व खालच्या वर्तुळाकार भागांच्या त्रिज्या अनुक्रमे 4सेमी आणि 12सेमी आहेत.
टेबल लॅम्पची उंची 15सेमी आहे.
तर त्या टेबल लॅम्पचे वक्रपृष्ठफळ किती ?
  • तुमचे उत्तर असावे
  • पूर्णांक, जसे 6
  • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3/5
  • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7/4
  • एक मिश्र संख्या, जसे की 1 3/4
  • एक * अचूक * दशांश, जसे 0.75
  • 12  मजकूर pi किंवा 2/3like मजकूर pi सारखे pi चे अनेक
πसेमी2