If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

शंखूछेद (प्रगत)

आपल्याला आवश्यक असू शकते:कॅल्क्युलेटर

समस्या

एका शंखूछेदाच्या आकाराची बादली आहे. तिची क्षमता 9100πसेमी3 इतकी आहे.
तिच्या वरच्या आणि खालच्या वर्तुळाकार पृष्ठभागांचे व्यास अनुक्रमे 60सेमी आणि 20सेमी आहेत.
तर बादली बनविण्यासाठी लागणाऱ्या पत्र्याचे क्षेत्रफळ काढा.
  • तुमचे उत्तर असावे
  • पूर्णांक, जसे 6
  • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3/5
  • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7/4
  • एक मिश्र संख्या, जसे की 1 3/4
  • एक * अचूक * दशांश, जसे 0.75
  • 12  मजकूर pi किंवा 2/3like मजकूर pi सारखे pi चे अनेक
πसेमी2
अडकले?
अडकले?