If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

शाब्दिक उदाहरण: वर्तुळ पाकळीचे क्षेत्रफळ

आपल्याला आवश्यक असू शकते:कॅल्क्युलेटर

समस्या

एक दरवाजा O या बिंदूजवळ जोडलेला आहे. मोनूने तो दरवाजा 30° कोन करत उघडला.
तेव्हा दरवाज्याने व्यापलेले क्षेत्रफळ 2512πमी2 होते.
तर दरवाज्याची रुंदी काढा.
मी