If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

वर्तुळाशी संबंधित क्षेत्रफळे (मध्यम)

समस्या

आकृतीत दिलेल्या विविध भागांचे क्षेत्रफळ पुढीलप्रमाणे:
क्षेत्रफळ
वर्तुळपाकळीS
त्रिकोणT
अर्धवर्तुळC
तर छायांकित भागाचे क्षेत्रफळ काढा.
सूचना: तुमचे उत्तर C, T, आणि S यांच्या रुपात लिहा.
 सेमी2
अडकले?
अडकले?