तुम्ही जर हा संदेश पाहत असाल तर त्याचे कारण हे की आम्हाला बहिस्थ संसाधने लोडींग करण्यात व्यतयय येत आहे.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

मुख्य साहित्य

वर्तुळाशी संबंधित क्षेत्रफळे (प्रगत)

आपल्याला आवश्यक असू शकते:कॅल्क्युलेटर

समस्या

वर्तुळपाकळी OAB ही केंद्र O जवळ 60° मापाचा कोन करत आहे. रेख AB वर एक अर्धवर्तुळ काढलेले आहे.
तर गुलाबी रंगाने छायांकित केलेल्या भागाचे क्षेत्रफळ काढा.
एक उत्तर निवडा :