If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

वर्गीकृत सामग्रीचा मध्य

आपल्याला आवश्यक असू शकते:कॅल्क्युलेटर

समस्या

खालील सारणीमध्ये सर्वेक्षण केलेल्या 20 लोकांना कार्यालयात पोहोचण्यासाठी प्रवास करावे लागणारे अंतर (start text, क, ि, म, ी, end text मध्ये) दिलेले आहे.
20 लोकांना प्रवास करावे लागणारे अंतर ( start text, क, ि, म, ी, end textमध्ये)
अंतर ( start text, क, ि, म, ी, end text मध्ये)लोकांची संख्या
2, minus, 103
10, minus, 188
18, minus, 265
26, minus, 344
सर्वेक्षण केलेल्या प्रत्येक व्यक्तीने कार्यालयात पोहोचण्यासाठी प्रवास केलेल्या अंतराचा मध्य शोधा.
  • तुमचे उत्तर असावे
  • पूर्णांक, जसे 6
  • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3, slash, 5
  • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7, slash, 4
  • एक मिश्र संख्या, जसे की 1, space, 3, slash, 4
  • एक * अचूक * दशांश, जसे 0, point, 75
  • 12, space, space, म, ज, क, ू, र, p, i किंवा 2, slash, 3, l, i, k, e, space, म, ज, क, ू, र, p, i सारखे pi चे अनेक
start text, क, ि, म, ी, end text
अडकले?
अडकले?