If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

वर्गसमीकरणात रुपांतरीत करता येण्यासारखी वर्गसमीकरणे (मध्यम)

आपल्याला आवश्यक असू शकते:कॅल्क्युलेटर

समस्या

दिलेले समीकरण हे वर्ग समीकरण व प्रमाणरुपात लिहा .
1x1+2=33x1
सूचना: समीकरण हे विस्तारित व सरल स्वरुपात लिहा.
=0