If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

रचनेचा वापर करून वर्गसमीकरण सोडविणे

आपल्याला आवश्यक असू शकते:कॅल्क्युलेटर

समस्या

x ची एक किंमत अशी शोधा की, जी या समीकरणाची उकल असेल :
(x28)2+x28=20
x=