तुम्ही जर हा संदेश पाहत असाल तर त्याचे कारण हे की आम्हाला बहिस्थ संसाधने लोडींग करण्यात व्यतयय येत आहे.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

मुख्य साहित्य

समान मुळे असणारी समीकरणे (मध्यम)

आपल्याला आवश्यक असू शकते:कॅल्क्युलेटर

समस्या

वर्ग समीकरण kx24x+36k=0 ची दोन मुळे समान आहेत व k>0 आहे.
तर k ची किंमत काढा.
k=
  • तुमचे उत्तर असावे
  • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3/5
  • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7/4