If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

पायथागोरसच्या प्रमेयाचा वापर करून समद्विभूज त्रिकोणाच्या बाजूंच्या लांबीचे उदाहरण सोडविण्यास वापरा

समस्या

खाली दाखवलेल्या समद्विभुज त्रिकोणात x ची किंमत शोधा.
एक उत्तर निवडा :
अडकले?
अडकले?