तुम्ही जर हा संदेश पाहत असाल तर त्याचे कारण हे की आम्हाला बहिस्थ संसाधने लोडींग करण्यात व्यतयय येत आहे.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

मुख्य साहित्य

पायथागोरसच्या प्रमेयाचा वापर करून समद्विभूज त्रिकोणाच्या बाजूंच्या लांबीचे उदाहरण सोडविण्यास वापरा

समस्या

खाली दाखवलेल्या समद्विभुज त्रिकोणात x ची किंमत शोधा.
एक उत्तर निवडा :