If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

काटकोन त्रिकोणाच्या बाजूंची लांबी शोधण्यासाठी पायथागोरसचे प्रमेय वापरा

समस्या

खालील दिलेल्या त्रिकोणात x ची किंमत शोधा.
एक उत्तर निवडा :