If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

स्वतंत्र संभाव्यता

समस्या

चेतनला नेमबाजी करण्याच्या काही मोफत संधी मिळाल्या. त्याने नेमबाजी अचूक केली का चुकीची केली याचा पुढील साधलेल्या नेमाच्या साध्यतेवर काहीच परिणाम होत नाही, त्याचे नेम 88% वेळा बरोबर असतात.
तर चेतनने साधलेले पुढील 9 नेम अचूक असण्याची संभाव्यता किती असेल ?
एक उत्तर निवडा :