If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

श्रेणीनुसार मोजणी करणे

साल वस्तूंचे वर्गीकरण करतात आणि नंतर प्रत्येक श्रेणीतील गोष्टींची संख्या मोजतात.

व्हिडिओ उतारा