If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

वस्तूंच्या संख्येची तुलना करणे

साल "पेक्षा अधिक" आणि "पेक्षा कमी" याबद्दल बोलले. साल खान द्वारे तयार केले.

व्हिडिओ उतारा