If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

Unit 3: 1 ते 100 पर्यंतच्या संख्या

९००/ शक्य निपुणता गुण

सराव

सराव

सराव

  • संख्या पुढच्या टप्प्यावर जाण्यासाठी 7 पैकी 5 प्रश्न सोडवा
  • गहाळ संख्यापुढच्या टप्प्यावर जाण्यासाठी 7 पैकी 5 प्रश्न सोडवा

सराव

  • दशक मोजा पुढच्या टप्प्यावर जाण्यासाठी 7 पैकी 5 प्रश्न सोडवा
  • 100 पर्यंत संख्यापुढच्या टप्प्यावर जाण्यासाठी 7 पैकी 5 प्रश्न सोडवा
आपल्यासाठी पुढील:

युनिट टेस्ट

या युनिटमधील सर्व कौशल्यांची पातळी वाढवा आणि ९०० च्या मास्टर पॉईंटस मिळवा!