If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

वजाबाकीचा परिचय

वजाबाकी म्हणजे काय याबद्दल साल बोलतात. त्यांनी वापरलेली उदाहरणे 4-3 आणि 5-2 आहेत. साल खान द्वारे तयार केले.

व्हिडिओ उतारा