If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

कंसांसह असलेल्या पदावलीचे रुपांतर करा

समस्या

कोणती राशी 173 आणि 32, ची बेरीज भागिले 5 दर्शविते?
एक उत्तर निवडा :