If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

पूर्ण वर्ग बनविण्यासाठी गुणा किंवा भागा

समस्या

इथे मात्र, 675 ही संख्या पूर्ण वर्ग नाही.
अशी लहानात लहान नैसर्गिक संख्या शोधा की त्या संख्येने 675 ला  भागल्यावर पूर्ण वर्ग संख्या मिळेल.
  • तुमचे उत्तर असावे
  • पूर्णांक, जसे 6
  • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3/5
  • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7/4
  • एक मिश्र संख्या, जसे की 1 3/4
  • एक * अचूक * दशांश, जसे 0.75
  • 12  मजकूर pi किंवा 2/3like मजकूर pi सारखे pi चे अनेक