If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

मध्यगा व शिरोलंब ओळखणे

समस्या

triangle, A, B, C मध्ये , D आणि E हे B, C वरील असे बिंदू आहेत की, start overline, B, E, end overline, equals, start overline, C, E, end overline आणि A, D, \perp, B, C.
मध्यगा आणि शिरोलंब यांच्या बाबतीत कोणती विधाने बरोबर आहेत .?
2 उत्तरे निवडा:
अडकले?
अडकले?