If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

पायथागोरस प्रमेयाची संकल्पना मांडण्यासाठी चौरसांचे क्षेत्रफळ वापरा

समस्या

काटकोन त्रिकोणाच्या लगतच्या दोन बाजूवरील चौरसांची क्षेत्रफळे ही खालीलप्रमाणे आहेत.
त्रिकोणाची तिसऱ्या बाजूच्या लगतच्या चौरसाचे क्षेत्रफळ किती आहे ?
  • तुमचे उत्तर असावे
  • पूर्णांक, जसे 6
  • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3, slash, 5
  • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7, slash, 4
  • एक मिश्र संख्या, जसे की 1, space, 3, slash, 4
  • एक * अचूक * दशांश, जसे 0, point, 75
  • 12, space, space, म, ज, क, ू, र, p, i किंवा 2, slash, 3, l, i, k, e, space, म, ज, क, ू, र, p, i सारखे pi चे अनेक
एकक squared
अडकले?
अडकले?