If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

भौमितिक सिद्धता उदाहरण: चौरसातील वर्तुळ

चौरसात एक वर्तुळ पाकळी आंतरलिखित आहे अश्या आकृतीमध्ये सेल त्रिकोणाच्या एकरूपतेचा वापर करून ज्या कोनाचे माप माहीत नाही तो कोन शोधतात. साल खान द्वारे तयार केले.

व्हिडिओ उतारा