तुम्ही जर हा संदेश पाहत असाल तर त्याचे कारण हे की आम्हाला बहिस्थ संसाधने लोडींग करण्यात व्यतयय येत आहे.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

मुख्य साहित्य

त्रिकोणाच्या बाजू आणि कोन यांचा क्रम लावणे

समस्या

त्रिकोणाचे कोन लहान ते मोठा या क्रमाने लावा.
1
सूचना: आकृती प्रमाणात असेलच असे नाही.