If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

गट न केलेल्या डेटाची श्रेणी

समस्या

खालील संख्या, कमलने आणलेल्या प्रत्येक कुकीज मध्ये असलेल्या चॉकलेट चिप्सची संख्या दर्शवते.
5,6,3,9,6
कुकीजमध्ये आढळलेल्या चॉकलेटच्या चिप्सचा विस्तार काय आहे?
  • तुमचे उत्तर असावे
  • पूर्णांक, जसे 6
  • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3/5
  • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7/4
  • एक मिश्र संख्या, जसे की 1 3/4
  • एक * अचूक * दशांश, जसे 0.75
  • 12  मजकूर pi किंवा 2/3like मजकूर pi सारखे pi चे अनेक
चॉकलेटच्या चिप्स
अडकले?
अडकले?