If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

गट न केलेल्या डेटाची श्रेणी

समस्या

खालील संख्या, कमलने आणलेल्या प्रत्येक कुकीज मध्ये असलेल्या चॉकलेट चिप्सची संख्या दर्शवते.
5, comma, 6, comma, 3, comma, 9, comma, 6
कुकीजमध्ये आढळलेल्या चॉकलेटच्या चिप्सचा विस्तार काय आहे?
  • तुमचे उत्तर असावे
  • पूर्णांक, जसे 6
  • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3, slash, 5
  • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7, slash, 4
  • एक मिश्र संख्या, जसे की 1, space, 3, slash, 4
  • एक * अचूक * दशांश, जसे 0, point, 75
  • 12, space, space, म, ज, क, ू, र, p, i किंवा 2, slash, 3, l, i, k, e, space, म, ज, क, ू, र, p, i सारखे pi चे अनेक
चॉकलेटच्या चिप्स
अडकले?
अडकले?