If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

स्तंभालेख काढा

समस्या

खालील तक्त्यामध्ये 4 वेगवेगळ्या पालींनी खाल्लेल्या कीटकांची संख्या दाखवली आहे.
पालीचे नावखाल्लेल्या कीटकांची संख्या
सली24
फ्रेजी22
नीवी30
कपटी40
खालीलपैकी कोणता आलेख तक्त्यामधील माहितीसाठी सर्वात सुयोग्य प्रमाण दाखवतो?
एक उत्तर निवडा :