If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

समांतरभुज चौकोनाच्या बाजू आणि कोनांचे गुणधर्म (स्तर 1)

समस्या

सर्व ______ चे कर्ण परस्परांना 90°दुभागतात.
गाळलेली जागा भरा.
लागू असलेली सर्व उत्तरे निवडा: