If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

समांतरभुज चौकोनाच्या बाजू आणि कोनांचे गुणधर्म (स्तर 1)

समस्या

सर्व
चे कर्ण परस्परांना 90, degree, द, ु, भ, ा, ग, त, ा, त, point
गाळलेली जागा भरा.
लागू असलेली सर्व उत्तरे निवडा:
अडकले?
अडकले?