If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

बहुपदीचे शून्य (मध्यम)

आपल्याला आवश्यक असू शकते:कॅल्क्युलेटर

समस्या

बहुपदी p, left parenthesis, y, right parenthesis ही 5, y, start superscript, 40, end superscript, plus, 4, y, minus, 1 अशी दिलेली आहे.
minus, 1 हा p, left parenthesis, y, right parenthesis चा शून्य आहे का?
एक उत्तर निवडा :
अडकले?
अडकले?