If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

शेष सिद्धांत

आपल्याला आवश्यक असू शकते:कॅल्क्युलेटर

समस्या

P(x) ही एक बहुपदी आहे.
 • P(x) ला (x9) ने भागले असता बाकी 1 उरते.
 • P(x) ला (x4) ने भागले असता बाकी 7 उरते.
 • P(x) ला (x+4) ने भागले असता बाकी 0 उरते.
 • P(x) ला (x+9) ने भागले असता बाकी 5 उरते.
तर P(x) या बहुपदीची किंमत काढा.
P(4)=
 • तुमचे उत्तर असावे
 • पूर्णांक, जसे 6
 • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3/5
 • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7/4
 • एक मिश्र संख्या, जसे की 1 3/4
 • एक * अचूक * दशांश, जसे 0.75
 • 12  मजकूर pi किंवा 2/3like मजकूर pi सारखे pi चे अनेक
P(9)=
 • तुमचे उत्तर असावे
 • पूर्णांक, जसे 6
 • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3/5
 • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7/4
 • एक मिश्र संख्या, जसे की 1 3/4
 • एक * अचूक * दशांश, जसे 0.75
 • 12  मजकूर pi किंवा 2/3like मजकूर pi सारखे pi चे अनेक