If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

बहुपदी ओळख

समस्या

कोणत्या बहुपदी प्रमाण रुपात आहेत?
लागू असलेली सर्व उत्तरे निवडा: