If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

नित्यसमानता वापरुन अवयव पाडणे

समस्या

आपण पुढील बहुपदीचे अवयव पाडण्याचे प्रयत्न करूयात
left parenthesis, 4, x, squared, plus, y, squared, plus, 9, z, squared, minus, 4, x, y, minus, 6, y, z, plus, 12, z, x, right parenthesis
योग्य बैजिक नित्यसमानता सूत्र वापरून,
यावरून आपल्याला हे मिळाले :
left parenthesis, start color #11accd, P, end color #11accd, x, minus, y, plus, start color #e84d39, Q, end color #e84d39, z, right parenthesis, squared
माहीत नसलेल्या किंमती शोधा .
start color #11accd, P, end color #11accd, equals
 • तुमचे उत्तर असावे
 • पूर्णांक, जसे 6
 • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3, slash, 5
 • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7, slash, 4
 • एक मिश्र संख्या, जसे की 1, space, 3, slash, 4
 • एक * अचूक * दशांश, जसे 0, point, 75
 • 12, space, space, म, ज, क, ू, र, p, i किंवा 2, slash, 3, l, i, k, e, space, म, ज, क, ू, र, p, i सारखे pi चे अनेक
start color #e84d39, Q, end color #e84d39, equals
 • तुमचे उत्तर असावे
 • पूर्णांक, जसे 6
 • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3, slash, 5
 • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7, slash, 4
 • एक मिश्र संख्या, जसे की 1, space, 3, slash, 4
 • एक * अचूक * दशांश, जसे 0, point, 75
 • 12, space, space, म, ज, क, ू, र, p, i किंवा 2, slash, 3, l, i, k, e, space, म, ज, क, ू, र, p, i सारखे pi चे अनेक
अडकले?
अडकले?