If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

परिमेय विरुद्ध अपरिमेय राशी

समस्या

समजा a आणि b या परिमेय संख्या आहेत, आणि समजा b शून्येतर संख्या आहे. ab ही संख्या परिमेय आहे की अपरिमेय ?
एक उत्तर निवडा :