If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

परिमेय आणि अपरिमेय संख्यांचे दशांश रूप ओळखणे

समस्या

start fraction, 74, divided by, 7, end fraction चे दशांश विस्तारित रूप हे असे आहे
एक उत्तर निवडा :
अडकले?
अडकले?