If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

निर्देशक प्रतलातील चरण

समस्या

बिंदू E चा y-निर्देशक धन आहे .
तर बिंदू E चे निर्देशक पद्धतीतील स्थान कोठे असेल ?
लागू असलेली सर्व उत्तरे निवडा:
अडकले?
अडकले?