If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

कार्टेशियन प्रतल: महत्वाच्या संज्ञा

समस्या

जर बिंदू P चे निर्देशक (a,b) असे असतील तर .
बिंदू P चा x - निर्देशक कोणता?
एक उत्तर निवडा :
अडकले?
अडकले?