If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

इयत्ता 10 गणित (भारत)

कोर्स: इयत्ता 10 गणित (भारत) > Unit 12

Lesson 1: विविध घनाकृती एकत्रित आणणे

विविध घनाकृती एकत्रित (मुलभूत)

आपल्याला आवश्यक असू शकते:कॅल्क्युलेटर

समस्या

तंबूच्या आकारामध्ये 10सेमी व्यासाचा वृत्तचिती आकार त्याच व्यासाचा शंकूचा आकार हा तंबूचा वरचा भाग असतो.
शंकूच्या आकाराच्या भागाची तिरकस उंची 13सेमी आहे आणि वृत्तचिती आकाराची उंची 10सेमी आहे.
तंबूचे पृष्ठफळ शोधा.
  • तुमचे उत्तर असावे
  • पूर्णांक, जसे 6
  • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3/5
  • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7/4
  • एक मिश्र संख्या, जसे की 1 3/4
  • एक * अचूक * दशांश, जसे 0.75
  • 12  मजकूर pi किंवा 2/3like मजकूर pi सारखे pi चे अनेक
πसेमी2
अडकले?
अडकले?