If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

वर्गसमीकरण सूत्र

समस्या

सोडवा.
6, plus, 2, x, squared, minus, 3, x, equals, 8, x, squared
एक उत्तर निवडा :
अडकले?
अडकले?