If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

वर्गसमीकरणात रुपांतरीत करता येण्यासारखी वर्गसमीकरणे (प्रगत)

आपल्याला आवश्यक असू शकते:कॅल्क्युलेटर

समस्या

दिलेले समीकरण वर्गसमीकरण रुपात लिहुयात.
1x+1+35x+1=5x+4
वर्गसमीकरण प्रमाणरुपात लिहा.
सूचना: समीकरण पूर्णपणे विस्तारित व सरळ रुपात असावे.
=0