If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

वर्गसमीकरणात रुपांतरीत करता येण्यासारखी वर्गसमीकरणे (प्रगत)

आपल्याला आवश्यक असू शकते:कॅल्क्युलेटर

समस्या

दिलेले समीकरण वर्गसमीकरण रुपात लिहुयात.
start fraction, 1, divided by, x, plus, 1, end fraction, plus, start fraction, 3, divided by, 5, x, plus, 1, end fraction, equals, start fraction, 5, divided by, x, plus, 4, end fraction
वर्गसमीकरण प्रमाणरुपात लिहा.
सूचना: समीकरण पूर्णपणे विस्तारित व सरळ रुपात असावे.
equals, 0
अडकले?
अडकले?