If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

अवलंबून असणाऱ्या घटनांची संभाव्यता

समस्या

एका बरणीत 6 लाल गोळ्या, 4 हिरव्या गोळ्या, आणि 4 निळ्या गोळ्या आहेत.
जर आपण बरणीतून आधी एक गोळी बाहेर काढली आणि ती काढलेली गोळी परत बरणीत न टाकता अजून दुसरी पण गोळी बरणीतून काढली तर बरणीतून काढलेली पहिली गोळी हिरवी आणि दुसरी गोळी लाल असण्याची संभाव्यता किती असेल ?
  • तुमचे उत्तर असावे
  • पूर्णांक, जसे 6
  • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3/5
  • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7/4
  • एक मिश्र संख्या, जसे की 1 3/4
  • एक * अचूक * दशांश, जसे 0.75
  • 12  मजकूर pi किंवा 2/3like मजकूर pi सारखे pi चे अनेक
अडकले?
अडकले?