If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

घन समीकरणाची मुळे आणि त्याचे सहगुणक यांच्यातील संबंध

आपल्याला आवश्यक असू शकते:कॅल्क्युलेटर

समस्या

दिलेल्या समीकरणाच्या दोन मुळांचा गुणाकार minus, 10 आहे.
10, x, cubed, plus, 100, x, squared, equals, c, x, plus, 1000
तर समीकरणाचे तिसरे मूळ शोधा.
  • तुमचे उत्तर असावे
  • पूर्णांक, जसे 6
  • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3, slash, 5
  • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7, slash, 4
  • एक मिश्र संख्या, जसे की 1, space, 3, slash, 4
  • एक * अचूक * दशांश, जसे 0, point, 75
  • 12, space, space, म, ज, क, ू, र, p, i किंवा 2, slash, 3, l, i, k, e, space, म, ज, क, ू, र, p, i सारखे pi चे अनेक
अडकले?
अडकले?