If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

मूळांच्या बेरीज व गुणाकारावरून माहित नसलेले शोधणे (प्रगत)

आपल्याला आवश्यक असू शकते:कॅल्क्युलेटर

समस्या

p, x, squared, minus, 15, x, plus, 9, equals, 0 या समीकरणाला दोन भिन्न मुळे आहेत. alpha आणि beta.
शिवाय , alpha, equals, 4, beta.
तर p ची किंमत शोधा .
p, equals
  • तुमचे उत्तर असावे
  • पूर्णांक, जसे 6
  • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3, slash, 5
  • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7, slash, 4
  • एक मिश्र संख्या, जसे की 1, space, 3, slash, 4
  • एक * अचूक * दशांश, जसे 0, point, 75
  • 12, space, space, म, ज, क, ू, र, p, i किंवा 2, slash, 3, l, i, k, e, space, म, ज, क, ू, र, p, i सारखे pi चे अनेक
अडकले?
अडकले?