If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

बहुपदीला बाकीने भागणे

समस्या

चला a, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, 5, x, cubed, minus, 6, x, squared, minus, 8, x, plus, 9, आणि b, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, x, start superscript, 4, end superscript, plus, 2, x, cubed, plus, x, plus, 1 मानू.
जेव्हा a ला b ने भागू , तेव्हा आपल्याला भागाकार q आणि बाकी r हे बहुपदी रुपात मिळतील कि जे खालील समीकरणाचे समाधान करतील :
start fraction, a, left parenthesis, x, right parenthesis, divided by, b, left parenthesis, x, right parenthesis, end fraction, equals, q, left parenthesis, x, right parenthesis, plus, start fraction, r, left parenthesis, x, right parenthesis, divided by, b, left parenthesis, x, right parenthesis, end fraction,
येथे r, left parenthesis, x, right parenthesis ची कोटी b, left parenthesis, x, right parenthesis च्या कोटी पेक्षा लहान असेल .
भागाकार , q, left parenthesis, x, right parenthesis काय आहे ?
q, left parenthesis, x, right parenthesis, equals
बाकी, r, left parenthesis, x, right parenthesis काय आहे?
r, left parenthesis, x, right parenthesis, equals
अडकले?
अडकले?